010-179 08 00 info@novorent.se

Novum Skola

Modulsystem för skollokaler

Novum är ett nyutvecklat modulsystem som möter de senaste byggreglerna BBR 29 i alla avseenden.

Energibehovet begränsas med tjocka isolerskikt, högvärdiga isolerrutor, energieffektiva fläktar, värmeåtervinning, behovsstyrd ventilation i klassrum, närvarostyrd LED-belysning och vattenburen värme. Uppvärmningen kan ske med luft-/vattenvärmepump, värmevatten från intilliggande byggnads värmesystem eller fjärrvärme. Det begränsade energibehovet gör också att anslutningseffekten minimeras. Elanvändning för uppvärmning och tappvatten kan mätas separat, vilket ger en god överblick över lokalernas energianvändning.

Novum uppfyller brandteknisk klass Br1, vilket gör att den kan byggas i fler våningsplan. Rumshöjden är 2,8 m i både klassrum och grupprum.

Rymliga  och energisnåla skolmoduler

En bred korridor löper invändigt genom hela lokalen. Med den utvändiga solavskärmningen kan värmeinstrålningen begränsas och styrsystemet klarar att sänka temperaturen nattetid när så behövs.

I varje produktval har vi tagit stor hänsyn till miljöpåverkan och människors hälsa. Exempelvis består stommen  av trä och i WC är de energisnåla blandarna sensorstyrda.

Akustiktaken ger korta efterklangstider, installationsljuden är låga och buller hålls ute av de tjocka väggarna.

Tillverkningen av modulerna sker i Sverige.

Skolor med smart planlösning

Det stora byggnadsdjupet möjliggör den effektiva planlösningen där ett modulpar bildar en enhet med klassrum, grupprum, egen entré och WC.

Klassrummen är 60 kvm stora och fönstren är så stora att glasytan utgör 10 % av golvarean. Varje klassrum är utrustat med ett bänkskåp med diskbänk. I golvskarvarna mellan modulerna används inga tröskelskenor, utan skarvarna är igenlagda och mattlagda med svetsade skarvar. Det underlättar både möblering och städning.

Korridoren som löper rakt genom hela modulbyggnaden är så bred att den rymmer klädfack eller elevskåp, utan att inkräkta på tillgängligheten.

Trivsam skolmiljö 

De stora fönstren med låg bröstningshöjd ger stort dagsljusinsläpp och god utblick.

Den behovsstyrda ventilationen innebär att om luftkvaliteten i klassrum försämras ökas luftflödet automatiskt. Det innebär också att flödet går ner igen om ingen har vistats i klassrummet en längre stund. Vid sommarväderlek klarar styrningen av att kyla lokalen nattetid.

Takbelysningen i klassrum och grupprum är nedpendlad och en del av ljuset riktas uppåt för att skapa en trivsam och jämn ljusbild i rummen. Den tänds automatiskt med närvarogivare, men kan släckas manuellt.

Skollokaler med stora möjligheter

Modulerna kan kombineras på många olika sätt och de är förberedda för olika anpassningar som exempelvis mottagningskök. Flexibiliteten gör att vi kan utforma planlösningen helt efter era behov. Skolmoduler kan även kombineras med förskolemoduler.

Här kan du se flera exempel på hur olika planlösningar kan modelleras med Novum skola.

 

Ta en titt på insidan av skollokalerna

Ring oss gärna om du vill få guidning eller mer information.

Nils Jonsson 

Regionchef Sverige Norr

010-179 08 04

nils.jonsson@novorent.se

Christoffer Henriksson 

Regionchef Sverige Syd

010-179 08 03

christoffer.henriksson@novorent.se

Novorent