010-179 08 00 info@novorent.se

Nya lokaler som flyttar till dig

Novorent hyr ut moderna lokaler i temporära modulbyggnader

– skola, förskola och kontor.

Vårt nya modulsystem Novum är energioptimerat och uppfyller kraven i de nya byggreglerna BBR 29

Modulbyggnad för skola

Novum skola

Invändig kommunikation och rymliga klassrum skapar en trivsam och lärande miljö i våra toppmoderna skollokaler

Modulbyggnad till förskola

Novum förskola

Moderna förskolor med genomtänkta rumssamband och planlösningar som tillsammans bidrar till en trygg, trivsam och utvecklande miljö. 

Modulbyggnad för kontor

Novum kontor

Effektiva och kreativa planlösningar för kontor med stora möjligheter för såväl enskilt arbete som samarbete och samtal. Med två korridorer kan även mittkärnan nyttjas för rum. 

Hållbar utveckling


För oss är det viktigt att skapa värde för våra kunder, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling
 

Att kunna anpassa lokalytan efter varierande behov, som till exempel en skola har, är ett bra sätt att optimera resursutnyttjandet. 

Vid utvecklingen av vårt flexibla modulsystem för lokaler har stor vikt lagts vid funktion, hållbarhet samt bra och medvetna miljöval. Högkvalitativa Novum är utformat för minimerad energianvändning och uppfyller förstås de skärpta kraven enligt de nya byggreglerna BBR 29. All tillverkning sker i Sverige. 

Novorent är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi arbetar proaktivt och systematiskt med att ständigt förbättra oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Det är i tidiga skeden man sätter förutsättningarna för bra upphandlingar

Planerar ni en upphandling av temporära lokaler? Hör av er till oss, så ger vi gärna råd om vad som kan vara bra att tänka på.

Så här går det till

Att hyra en modulär byggnad är mycket enklare än att bygga traditionellt.

Solenergi – ett hållbart tillval 

Solenergi – ett hållbart tillval 

Ett välisolerat klimatskal och smart uppvärmningssystem ger låga driftkostnader och ett behagligt inneklimat i Novorents modulbyggnader  

Vill ni ytterligare minska er klimatpåverkan och era energikostnader erbjuder vi nu även ett färdigt solcellskoncept i samarbete med Fasadsystem AB.  

Läs hela artikeln >>
Nya standardvillkor för mer transparent och effektiv upphandlingsprocess

Nya standardvillkor för mer transparent och effektiv upphandlingsprocess

I en bransch som ständigt utvecklas och möter nya utmaningar, är det viktigt att ha tydliga och balanserade villkor som underlättar för både beställare och leverantörer. Rentalföretagens nya standardvillkor, RFSM24 är framtagna för att skapa en mer transparent och effektiv upphandlingsprocess, vilket bidrar till en starkare och mer hållbar hyresmodulmarknad.

Läs hela artikeln >>

Ett företag byggt på lång erfarenhet

Vi på Novorent har alla lång och bred erfarenhet från moduluthyrningsbranschen. Det tror vi behövs för att kunna skapa temporära lokaler som är både ändamålsenliga och trivsamma samtidigt som de möter dagens krav och uppfyller alla byggregler, som är samma som för permanenta byggnader.  
Mer om oss >>

Möt oss i teamet

Tillsammans gör vi skillnad. Vi är ett företag med hög ambitionsnivå och vår företagskultur präglas av ett starkt engagemang och en välförankrad värdegrund. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners vill vi skapa marknadens bästa modullokaler.   
Kontakta oss >>

Novorent