010-179 08 00 info@novorent.se

”I tidiga skeden sätter man förutsättningarna för en bra upphandling”

Inför en offentlig upphandling

Planerar ni en upphandling avseende inhyrning, etablering och avetablering av en tillfällig moduluppställning för exempelvis skola eller förskola, eller står ni inför en förstudie/RFI för kommande projekt? Det är i tidigt skede man sätter förutsättningarna för en bra upphandling.

Vi har en lång och omfattande erfarenhet av offentliga upphandlingar. Vi kan bistå med tips och råd för att skapa en väl utformad upphandling. Allt för att generera bra, relevanta och jämförbara anbud som motsvarar era förväntningar. Våra erfarenheter kan bidra till att minimera risken för otydligheter och överkrav enligt LOU, vilka kan leda till ett stort antal fråga/svar och i värsta fall en tidskrävande överprövning.

Många krav enligt PBL/PBF och BBR 29 har skärpts, inte minst på energisidan, som exempelvis effektförbrukning. Även revideringar av EU-direktivet har medfört förändringar i LOU (lagen om offentlig upphandling). Är inhyrning av moduler hyra av vara, tjänst eller byggentreprenad? Vilka skallkrav är proportionella?

Vi är väl insatta i dessa frågor och kan bistå er med råd och agera bollplank för att säkerställa ett bra förfrågningsunderlag.

För att er förfrågan ska resultera i det ni är ute efter är det viktigt att känna till en hel del om uthyrarnas förutsättningar och därför är det lämpligt att föra en tidig dialog. Enligt Upphandlingsmyndigheten är det också fullt tillåtet för en upphandlande myndighet att föra en tidig dialog med leverantörer och det medför inte att de leverantörer som man talat med i en förstudie, utesluts från den kommande upphandlingen.

Novorent