010-179 08 00 info@novorent.se

Novum Kontor

Modulsystem för kontorslokaler

Novum är ett nyutvecklat modulsystem som möter de senaste byggreglerna BBR 29.

Designen är skandinaviskt, med behaglig färgsättning och stilrena detaljer. Fasaden består av mörka obrännbara skivor, vilket dels ger ett intryck som passar in överallt, men som även bidrar till att Novum brandtekniskt uppfyller klass Br1. Detta gör att modulerna kan byggas i flera våningsplan.

Rymliga  och energisnåla kontorsmoduler

Modulerna är förberedda för två breda korridorer vilket ger stora möjligheter till flexibla planlösningar. Rumshöjden på 2,7 m bidrar till en luftig känsla.

Energibehovet begränsas med tjocka isolerskikt, högvärdiga isolerrutor, energieffektiva fläktar, värmeåtervinning, behovsstyrd ventilation, närvarostyrd LED-belysning och vattenburen värme. Uppvärmningen kan ske med luft-/vattenvärmepump, värmevatten från intilliggande byggnads värmesystem eller fjärrvärme. Det begränsade energibehovet gör också att anslutningseffekten minimeras. Elanvändning för uppvärmning och tappvatten kan mätas separat, vilket ger en god överblick över lokalernas energianvändning.

Modulerna är även förberedda med gott om kanalisation för data- och svagströmsinstallationer. Med den utvändiga solavskärmningen kan värmeinstrålningen begränsas och styrsystemet kan automatiskt minska uppvärmning och ventilation nattetid för att ytterligare spara energi.

Akustiktaken ger korta efterklangstider och dämpar ljudnivån, installationsljuden är låga och buller hålls ute av de tjocka väggarna.

I varje produktval har vi tagit stor hänsyn till miljöpåverkan och människors hälsa. Exempelvis består stommen av trä och i WC är de energisnåla blandarna sensorstyrda.

Tillverkningen av modulerna sker inomhus i Sverige.

Smart planlösning

Det stora byggnadsdjupet tillsammans med möjligheten till två breda korridorer möjliggör en stor variation i planlösningar och rumsstorlekar, vilket skapar goda förutsättningar för en yteffektiv byggnad med bra flöde. De breda korridorerna medför även att man inte inkräktar på tillgängligheten.

I golvskarvarna mellan modulerna används inga tröskelskenor, utan skarvarna är igenlagda och mattlagda med svetsade skarvar. Det underlättar både möblering och städning.

Kreativt och trivsamt 

Novums flexibilitet gör det möjligt att skapa effektiva och kreativa planlösningar för kontor med stora möjligheter både för enskilt arbete, samarbete och samtal. Med två korridorer kan även mittkärnan nyttjas för rum.

Stora, energieffektiva fönsterytor med låg bröstning, samt invändiga glaspartier ger stort dagsljusinsläpp och god utblick.

Behagligt inneklimat 

Det moderna ventilationssystemet med tillhörande kylmaskiner har en väl tilltagen kapacitet och är förberett för styrning av temperaturen på tilluften i tre olika zoner. Man kan exempelvis placera konferensrum i en egen temperaturzon utan att påverka temperaturen i övriga kontorsytor. På så vis skapas bättre inneklimat, anpassat efter behov. Detta ökar ytterligare modulsystemets flexibilitet.

De takmonterade radiatorerna bidrar också till att skapa ett behagligt inneklimat. Dessa kan styras i respektive rum vilket ger ett behagligt inneklimat året om i kontorslokalerna.

Takbelysningen är nedpendlad och en del av ljuset riktas uppåt för att skapa en trivsam och jämn ljusbild i rummen. Belysningen tänds automatiskt med närvarogivare och är utrustad med dagsljussensor. Möjligheten finns också att skapa belysningszoner som kopplas till en tryckknapp.

Ring oss gärna om du vill få guidning eller mer information.

Nils Jonsson 

Regionchef Sverige Norr

010-179 08 04

nils.jonsson@novorent.se

Christoffer Henriksson 

Regionchef Sverige Syd

010-179 08 03

christoffer.henriksson@novorent.se

Novorent