010-179 08 00 info@novorent.se

ANVÄNDARVILLKOR 

Välkommen till Novorent Moduls (”Novorent”, ”vi”) webbplats. Webbplatsen är endast avsedd som informationskälla. Genom att besöka denna webbplats eller hämta material från den godkänner du dessa villkor (”användarvillkoren”). Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen och lämna den omedelbart.

Användning av webbplatsen

Novorent ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierad och begränsad rätt att använda webbplatsen och material som finns där för din personliga eller (om du representerar ett företag) internt ändamål som omfattas av dessa villkor och tillämplig lagstiftning. Den beviljade begränsade användningsrätten omfattar inte någon rätt att på något sätt distribuera, visa, modifiera, kopiera, lagra eller kommersiellt utnyttja webbplatsen, delvis eller helt. Men när specifikt innehåll eller material görs tillgängliga för nedladdning eller utskrift kan du hämta eller kopiera urval och lagra dem för din personliga eller interna användning i enlighet med dessa Villkor. Om visst material uttryckligen anges vara publicerbara kan de distribueras för journalistiska och icke-kommersiella ändamål.

Genom att lämna in information eller material till eller via webbplatsen, garanterar du att:

(i) du har rättighet att tillhandahålla sådan information eller material till Novorent, och det är fritt från alla och några konfidentialitetsförpliktelser och får användas fritt på valfritt sätt av Novorent, bland annat genom publicering och kommersiellt utnyttjande;
(ii) den tillhandahållna informationen eller materialet innehåller inte innehåll som är olagligt, olämpligt, ärekränkande, trakasserande, hotande eller på annat sätt olämpligt för användning av Novorent, inklusive publikation
(iii) Den tillhandahållna informationen är fri från skadlig kod och annat påverkande eller destruktivt innehåll som kan skada Novorent eller någon annan.
(iv) Du kan inte ställa fordringar eller vidta andra åtgärder mot Novorent som härrör från eller i relation till information och material som du har tillhandahållit.

Dessutom samtycker du till att ersätta Novorent från alla tredje parts krav mot Novorent som härrör från, eller i relation till information eller material som tillhandahålls av dig.

Novorent förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera innehållet på Webbplatsen, inklusive dessa Villkor, eller återkalla eller begränsa åtkomst till webbplatsen när som helst med eller utan förvarning.

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Du är ensam ansvarig vid åtkomst till sådana länkar. Observera att sådana tredje parts webbplatser har sin egen policy, vilken Novorent inte har någon kontroll över. Novorent representerar inte dessa och ger inga garantier, eller tar inte ansvar för material som finns på tredje parts webbplatser.

För ytterligare information se Integritetspolicy och Cookiepolicy

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt och tillgängligt skick”. Du bekräftar och godkänner att din användning av Webbplatsen, inklusive eventuella funktioner och tjänster som tillhandahålls där, är ensam ansvarig. Du bekräftar också och godkänner att innehållet och materialet på webbplatsen kanske inte är aktuella, fullständiga eller felfria. Novorent ger i största möjliga utsträckning tillstånd enligt gällande lagstiftning; utan garantier av tillgänglighet, noggrannhet, tillförlitlighet, cybersäkerhet, generell säkerhet eller innehåll på webbplatsen och har ingen skyldighet att anmäla eventuella avbrott, felaktigheter, förseningar eller fel på webbplatsen.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, ska Novorent inte vara ansvarig för förlust eller skada som härrör från eller hänför sig till beroende av Webbplatsen (inklusive innehåll, material, funktioner eller tjänster som tillhandahålls där); eller som uppstår från eller relaterar till eventuella fel, underlåtenhet, avbrott, fel, förseningar, skadlig kod eller system eller prestanda på eller från webbplatsen. Dessutom är Novorent inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av den information eller material som du har tillhandahållit till eller via webbplatsen.

Novorent ska under inga omständigheter vara ansvarig för direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella eller följdskador (inklusive förlorade vinst, förlorade data eller avbrott i verksamheten) som uppstår på grund av användningen av eller förlorad tillgång till Webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen ägs av Novorent och dess licensgivare. Allt innehåll på webbplatsen eller tillgängliga data är föremål för upphovsrättsskydd, med alla rättigheter som Novorent och dess licensgivare behåller.

Novorent-symbolen med alla dess variationer, både ord och figurvarumärke, samt alla produktnamn och märkesbegrepp i Novorent är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Novorent.

Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas i Villkoren är reserverade. För tydlighetens skull ska ingenting i dessa villkor tolkas som en överföring eller beviljande av äganderätt till webbplatsen och material som är tillgängliga där.

Novorent