010-179 08 00 info@novorent.se

Hållbarhet

För oss är det viktigt att skapa värde för våra kunder och andra intressenter samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling. Vi tar ekonomiskt och socialt ansvar och utvecklar långsiktiga, miljöanpassade och klimatsmarta lokallösningar.

Novorent är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.  Vi arbetar proaktivt och systematiskt med att ständigt förbättra oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Tillsammans med er, våra kunder och samarbetspartners arbetar vi gemensamt för ett hållbart samhälle.

Cirkulär affärsprocess

Novorent hyr ut tillfälliga lokaler i moduler för skola, förskola och kontor. Det flexibla standardiserade modulsystemet Novum återanvänds gång på gång i nya projekt, allt med ett minimum av nya materialresurser. Affärsprocessen är cirkulär, klimatsmart och resurseffektiv. 

Miljö

I allt, stort som smått, vid utveckling och i produktion, gör vi bra och medvetna miljöval för att minimera klimatpåverkan, samtidigt som vi skapar en hälsosam och trygg miljö att vistas i.

Våra prioriterade områden

Energieffektivisering, bra och medvetna miljöval av material, transporter och avfallshantering är några av Novorents mest prioriterade områden.

Energi

Vi arbetar aktivt med att effektivisera användningen av energi, bland annat genom bra energiprestanda i vårt nya modulsystem Novum. På så sätt minimerar vi miljöpåverkan av den energi som går åt för att bedriva verksamhet i våra lokaler.

Några exempel:

 • Behovsstyrd ventilation med närvaro och Co2/temp styrning samt värmeåtervinning
 • Närvarostyrd energismart LED belysning
 • Resurssnåla, energiklassade blandare och toaletter
 • Energiklassade fönster
 • Nattsänkning radiatorer
 • Nattkyla
 • God isolering
 • Uppfyller rekommenderade U värdekrav på samtliga byggnadsdelar
 • Separat mätning av elförbrukning för uppvärmning och tappvarmvatten

Bra och medvetna miljöval

Novorent väljer medvetet bra material med hänsyn till miljöpåverkan, livslängd och kvalitet. Målet är att endast miljögranskade, godkända byggmaterial och andra varor används i våra moduler.

Några exempel:

 • Stomme av trä
 • PVC-fria våtrumsmattor
 • Svanenmärkt köksinredning och klassrumsinredning
 • Nickelfria dörrtrycken
 • Miljövänliga färger

Transporter

All tillverkning av Novorents moduler sker i Sverige, vilket vi tycker är viktigt, inte bara för att säkerställa kvalitén utan även för att minimera klimatpåverkan av transporter.

Transporter är en av de mest betydande miljöaspekterna i vår verksamhet och genom dialog med leverantörer och aktiv logistikplanering försöker vi ständigt minimera transportsträckorna för såväl moduler som övrigt material.

Avfallshantering

Vid våra etableringar av nya projekt arbetar vi aktivt med att minska, återvinna och återanvända det avfall som uppstår.

Kontakta oss gärna för mer information.

Läs Novorents KMA policy

Charlotte Viitanen

010-179 08 01

Novorent