010-179 08 00 info@novorent.se

Novum Förskola

Modulsystem för förskolelokaler

Novum är ett nyutvecklat modulsystem som möter de nya byggreglerna BBR 29 i alla avseenden.

Energibehovet begränsas med tjocka isolerskikt, högvärdiga isolerrutor, energieffektiva fläktar, värmeåtervinning, behovsstyrd ventilation i hemrum,  närvarostyrd LED-belysning och vattenburen värme. Uppvärmningen kan ske med luft-/vattenvärmepump, värmevatten från intilliggande byggnads värmesystem eller fjärrvärme. Det begränsade energibehovet gör också att anslutningseffekten minimeras. Elanvändning för uppvärmning och tappvarmvatten kan mätas separat, vilket ger en god överblick över lokalernas energianvändning.

Novum uppfyller brandteknisk klass Br1, vilket gör att den kan byggas i fler våningsplan. Rumshöjden är 2,8 m.

En bred korridor löper invändigt genom hela modulbyggnaden.  Med den utvändiga solavskärmningen kan värmeinstrålningen begränsas och styrsystemet klarar att sänka temperaturen nattetid när så behövs.

I varje produktval har vi tagit stor hänsyn till miljöpåverkan och människors hälsa. Exempelvis så består stommen av trä och i WC är de energisnåla blandarna sensorstyrda.

Akustiktaken ger korta efterklangstider, installationsljuden är låga och buller hålls ute av de tjocka väggarna.

Tillverkningen av förskolemoduler sker i Sverige.

Smart planlösning

Det stora byggnadsdjupet möjliggör den effektiva planlösningen där tre moduler bildar en avdelning med ett stort hemrum, två mindre rum för lek/vila, skötrum egen entré och dubbla WC. Det finns gott om förvaringsutrymmen.

Skötrummet är så stort att det finns plats för torkskåp eller tvättpelare. Det kan även användas som RWC. Ett avdelningskök finns i hemrummet. Den genomgående korridoren är så bred att den rymmer klädfack, utan att inkräkta på tillgängligheten. I de gemensamma entréutrymmena finns dubbla tvätthoar och plats för torkskåp och tvättpelare.  

Trivsamt och tryggt

De stora fönstren med låg bröstningshöjd ger stort dagsljusinsläpp och god utblick, även för små barn.

Takbelysningen i hemrum och lek/vilrum är nedpendlad och en del av ljuset riktas uppåt för att skapa en trivsam och jämn ljusbild. Den tänds automatiskt med närvarogivare, men kan släckas eller dämpas manuellt.

Avdelningsköken är utrustade med utdragbara fotsteg så att barnen kan delta i köksarbetet. Spisar är försedda med barnskydd och timers.

Varje avdelning har en glasförsedd utrymningsdörr.

För barnens säkerhet är varmvattnet temperaturbegränsat.

I modulskarvarna finns inga tröskelskenor, utan golvskarvarna är igenlagda och mattan har svetsade skarvar. Det ger en trivsammare lekmiljö och är förstås bättre för möblering och städning.

Modulsystem – Många kombinationsmöjligheter

Modulerna kan kombineras på många olika sätt och de är förberedda för olika anpassningar som exempelvis mottagningskök. Flexibiliteten gör att vi kan utforma planlösningen helt efter era behov. Förskolemoduler kan även kombineras med skolmoduler.

Här kan du se hur olika exempel på hur olika planlösningar kan modelleras med Novum förskola.

Kombinera modulsystemet efter era önskemål!

Ta en titt på insidan av förskolelokalerna
Ring oss gärna om du vill få guidning eller mer information.

Nils Jonsson

Regionchef Sverige Norr

010-179 08 04

nils.jonsson@novorent.se

Christoffer Henriksson

Regionchef Sverige Syd

010-179 08 03

christoffer.henriksson@novorent.se

Novorent