010-179 08 00 info@novorent.se

COOKIEPOLICY

Om behandling av personuppgifter på webbplatsen

Här beskriver Novorent Modul AB org.nr. 559222-7895 (”Novorent”, ”vi”) hur vi samlar in och behandlar de personuppgifter vi får från dig i samband med ditt besök på denna webbplats.

Vår hemsida kan också innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, var vänlig notera att dessa webbplatser har sin egen policy, vilken Novorent inte har någon kontroll över. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Information vi samlar in

De typer av personuppgifter som vi samlar in beror på din användning av vår webbplats och innehåller både data som du ger oss och data som vår webbplats samlar in automatiskt. Tillhandahållande av personuppgifter är frivillig.

Vid ditt besök på vår hemsida kan vi automatiskt samla in enhetsspecifik information, till exempel enhetens IP- eller MAC-adress. Denna typ av information används främst för att kommunicera med din enhet och för att säkerställa att webbplatsens innehåll presenteras så effektivt som möjligt.

Vi kan även använda cookies och annan liknande teknik för att samla in information från din enhet. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som kan lagras på din enhet vid ditt besök på hemsidan. Denna typ av information kan senare nås för att till exempel förbättra din erfarenhet vid återbesök på webbplatsen.

Du kan själv ställa in vilka cookies du tillåter i vårt inställningscenter för integritet när du påbörjar ditt besök i webbplatsen.

För mer information om cookies och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på Internet, se www.youronlinechoices.eu.

Om du väljer att prenumerera på våra nyheter eller pressmeddelanden kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv, till exempel ditt namn och din e-postadress. Denna typ av information används för att tillhandahålla det innehåll du har begärt.

Syfte för behandling och rättslig grund

Vi behandlar endast dina personuppgifter för ändamål som du särskilt har samtyckt till eller som är nödvändiga för att uppfylla legitima intressen. Vi använder inte automatiserade processer för att fatta beslut som väsentligt påverkar dig.

Syften du kan ge ditt godkännande:
Tillhandahållande av cookiedata för att (i) aktivera/analysera tillhandahållandet av tredjepartsfunktioner, t.ex. sociala medier, och (ii) förbättra användarupplevelsen genom att analysera din användning av vår webbplats.

Syften som är nödvändiga för Novorents legitima intressen:

  • Tillhandahållande av webbplatsen och innehåll som du har prenumererat på, inklusive användning av data som erhållits av cookies med teknisk session (tecnical session) och liknande
  • Anpassning av din användarupplevelse, till exempel språket på vår webbplats
  • Att svara på förfrågningar från dig eller myndigheter
  • Överensstämmelse med legala skyldigheter
  • Skydd och verkställighet av våra rättigheter och intressen
  • Uppfyllandet av legitima affärsbehov, inklusive drift och utveckling av verksamheten

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Novorent kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Var använder vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter får endast överföras till ett land utanför EU / EES, om det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.

För ytterligare information se Integritetspolicy

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för att ge dig det innehåll du har begärt för så länge du vill ta emot innehållet. Uppgifter som erhålls genom sessionskakor kommer att förstöras när du avslutar din webbplatssession. Cookiedata som krävs för att aktivera viss funktion lagras så länge du vill använda sådan funktion. Alla övriga personuppgifter kommer att tas bort från våra system, databaser och säkerhetskopior när vi inte längre behöver dem för de ändamål som beskrivs ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka det utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen på grund av samtycke före återkallandet. När det gäller cookies som vår webbplats har lagrat på din enhet, kan du göra det genom att radera dem med hjälp av dina webbläsarinställningar.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Cookiepolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss:

Novorent Modul AB
Att: Erik Gutenwik
Box 66
161 26 Bromma
erik.gutenwik@novorent.se
010–1790806

Novorent